Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
По-високи цени на ток, парно, топла вода и природен газ от днес
Автор: Екип Ruse24.bg 17:32 / 01.07.2021Коментари (2)1818
© Ruse24.bg
На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за цените в сектор "Електроенергетика“ и "Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Комисията утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество, след извършен регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел за периода 1.07.2021-30.06.2022 г.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени:

за клиентите на "Топлофикация София“ ЕАД - 98,48 лв./MWh

за "ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh

за "Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh

за "Топлофикация Бургас" ЕАД – 85,91лв./MWh

за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 98,29 лв./MWh

за "Топлофикация – Враца“ ЕАД - 96,01 лв./MWh

за "Топлофикация ВТ“ АД - 107,47 лв./MWh

за "Топлофикация-Разград“ ЕАД - 100,96 лв./MWh.

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища,  определените цени на топлинната енергия за бита са : за "Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh, за "Топлофикация - Перник“ АД - 84,32 лв./MWh, за "Топлофикация Сливен“ ЕАД  - 78,18 лв./MWh , за "Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 108,06 лв./MWh.

Като национален регулаторен орган КЕВР регулира цените в съответствие с нормативната уредба и актуалните пазарни условия. Основен приоритет на Комисията е да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като отчита и интересите на енергийните дружества, при спазване изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и за възстановяване на разходите.

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли т.г. е продиктувано преди всичко от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии. Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите.

В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%. При международните цени на петрола също е налице рязък скок - с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent. Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150 % в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

Отчитането на актуалните цени към м. юни 2021 г. на природния газ и на въглеродните емисии наложи Комисията да ревизира първоначалните си изчисления за цените на топлинната енергия, които бяха изготвени на база на техните котировки към края на м. април. Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ MWh, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв./ MWh.  Заложената цена на СО2 квоти от 47 евро/тон емисии също претърпя корекция и във финалното решение тя е 51 евро/тон.

България не разполага със собствени ресурси на петрол и природен газ и тези суровини се доставят изцяло от внос. По тази причина Комисията няма друг избор, освен да отрази в ценовите си решения влиянието на постоянно повишаващите се цени на международните пазари на тези ценообразуващи елементи, тъй като те са обективен фактор и регулаторът не разполага с механизъм за въздействие върху тях. Комисията е наясно, че по-високите цени на топлинната енергия ще се отразят неблагоприятно за потребителите на услуги, но отказът да бъдат отчетени действащите в момента пазарни фактори създава рискове за срив в дейността на енергийните дружества, които ще бъдат в невъзможност да покриват нарасналите си разходи.

В решението на Комисията за всяко едно топлофикационно дружество е определена индивидуална прогнозна годишна цена на топлинната енергия за регулаторния период, в зависимост от неговата специфика – брой на абонатите, размера на топлопреносната мрежа и съоръженията по нея, начина на производство на топлинна и електрическа енергия и др.

Определянето на  прогнозна  цена на топлинната енергия  е извършено от регулатора в съответствие с промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия. Комисията осъществи ценово прогнозиране след анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата в съответствие с тенденциите на  международни газови пазари и сключените на тях фючърсни сделки. В прогнозната цена на природния газ регулаторът отчете данните за петролната и хъбова компонента в търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар.

Взети са предвид  прогнозните цени по тримесечия, в които са включени и цената за задължения към обществото и компонента за дейността "обществена доставка на природен газ“ в размер на 2,5% от средната покупна цена на природния газ.

По отношение на СО2 квоти Комисията определи тяхната прогнозна цена през новия регулаторен период в размер на 51 евро/t СО2. Към момента действащата спот цена на Европейската енергийна борса е над 55 евро/тон емисии, с тенденция да продължи да нараства. 

Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия дава възможност по време на ценовия/регулаторния период Комисията да изменя цените на топлинната енергия, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата.  

С цел да не бъде допуснат допълнителен ръст на цените на топлинната енергия Комисията положи всички усилия за намаляване на разходите на енергийните дружества, извън тези за природен газ и за емисии. В заявленията на дружествата бяха нанесени сериозни корекции. Не бяха приети исканията за повишаване на разходите за заплати, инвестиции, ремонти, амортизации и за поддръжка на съоръжения, които биха довели до допълнително увеличение на цената на топлинната енергия. В решението на регулатора тези разходи са ограничени и остават на нивата им през 2020 г. За първи път регулаторът драстично намали и технологичните разходи на дружествата по преноса на топлоенергия.

Комисията утвърди и окончателните цени в  сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

За битовите клиенти на "ЧЕЗ Електро България“АД  крайната цена на електроенергията нараства  с 5,57 %, за клиентите на "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД  –  с 3,74 %, за клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ - с 3,51 %, за "ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %.  В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".   

В решението е утвърдена цена за "задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд "Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори.  Цената "задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, като за клиентите на регулирания пазар е включена в цената за активна енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на електрическата енергия.

Електрическата енергия, необходима за покриване потреблението на регулирания пазар, е 10 984 721 MWh. Средната цена на електроенергията за регулирания пазар, след компенсиране от ФСЕС, е определена на 108,37 лв./MWh.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво - природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената "задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на  ТЕЦ "Марица-изток 2" в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение и във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец юли 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

В приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 01.07.2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за м. юни 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

След подробен анализ на представените от "Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 юли 2021 г. в размер на 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Зареждане! Моля, изчакайте ...
+3
 
 
А бе, тая сестра Галева няма ли да направи пак един панаир пред КЕВР, или сега вече не и отърва, а?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юли 2021 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Актуални теми
Лято 2021
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
Олимпийски игри Токио 2020
Грипна епидемия обхвана страната
Изтребител падна в Черно море край Шабла
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: