Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
–усе
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
Ѕизнес
ƒруги
»нституции
 риминални
ќбщество
јгро
“уроператори и работещи в туристически€ бранш поискаха оставката на министър Ќиколина јнгелкова
јвтор: ѕламена Ќиколова 12:15 / 21.04.2020 оментари (36)606
©
¬ писмо до премиера Ѕойко Ѕорисов обединение УЅъдеще за туризмаУ поиска оставката на министъра на туризма Ќиколина јнгелкова, научи Varna24.bg.

≈то и обръщението до министър-председател€:

"— насто€щото писмо ќбединение УЅъдеще за туризмаУ, подкрепено от над 700 юридически лица и асоциации, ¬и информираме за липсата на гъвкавост, съдействие, диалог и професионализъм в управлението на икономически€ отрасъл У“уризъм" в –епублика Ѕългари€.

¬ ситуаци€ на световна пандеми€, наши€т бранш е оставен в режим на оцел€ване. “уристическата общност в Ѕългари€ не само че не получава навременна подкрепа от ресорни€ си министър, но е и принудена да спре работа със заповед от 17.03.2020 г. ¬ страната туроператори и турагенти не продават туристически пакети, хотелите затвориха врати, не работ€т ресторанти и —ѕј центрове, ц€лата събитийна индустри€ замр€, а транспортните фирми и екскурзоводите останаха в дълга Узимна ваканци€".

—екторът, който осигур€ва милиарди левове за икономиката на Ѕългари€, който се очакваше да осигури 18% от Ѕ¬ѕ през 2020 г., има нужда държавата да застане до него и да подаде ръка с бързи и адекватни мерки. –едица европейски страни направиха това, спазвайки ƒиректива 2015/2302 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 25 ноември 2015 г. –ъководейки се от гъвкавите указани€, изпратени от ≈  до страните членки още на 19.03.2020 г., държавите от ≈— усп€ха да намер€т правилни€ път на национално ниво и да запаз€т работещите в отрасъл У“уризъм". »зключително закъсн€лата и спорадична реакци€, както и липсата на каквито и да било опити за справ€не с икономическата криза в сектор У“уризъм", ни доведоха до убеждението, че министърът на туризма не може да защити и управл€ва поверени€ му бранш в кризисна ситуаци€. ¬следствие на тези свои действи€ и бездействи€ г-жа Ќиколина јнгелкова напълно изгуби доверието му.

«а да запазим нашето съществуване като юридически и физически лица, уважението на клиентите си, както и да наложим прозрачност в прилаганите мерки и указани€ на ≈вропейската комиси€, ние внас€ме:†»— јЌ≈ «ј ќ—“ј¬ ј Ќј ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј “”–»«ћј Ќј –≈ѕ”ЅЋ» ј ЅЏЋ√ј–»я

ќсновани€та за това са следните:

ћинистър јнгелкова демонстрира пълно непознаване на механизмите за функциониране на туристически€ бизнес†и методите на създаване на стойност, същността на пон€ти€та Утуроператор" и Утуристически агент". Ѕизнес моделите, по които функционира браншът Ц вход€щ, изход€щ, конгресен, детски туризъм, хотели, екскурзоводи, се оказаха непознати за не€. Ћипсват механизми за събиране и обработка на актуална информаци€ за бро€ на субектите, за това колко от т€х работ€т изход€щ и вход€щ туризъм и какви са реалните загуби, които търпи цели€т сектор.

«јƒ "јрмеецУ прекрати едностранно действието на 246 застраховки "ќтговорност на туроператораУ, считано от 02.04.2020 г. ќсвен че са задължителни, застраховките са и условие за легитимност на всички туроператори, които осъществ€ват изход€щ и вход€щ туризъм по «акона за туризма.†

Ќа основание общите услови€, компани€та преустанови действието им в нарушение на чл. 353 ал. 3 изречение второ, както и чл. 354 ал. 2 от  одекса на застраховането. ѕоследва среща на министър јнгелкова с представители на застрахователни компании на 03.04.2020 г., единствени€т резултат от ко€то беше лавинообразно покачване на тарифите за застраховане. —лед изтичането на 15-дневни€т срок за прекрат€ване на полиците, компаниите ще изпаднат в нарушение на чл. 97 ал. 1 от «“ и ще изгуб€т удостоверението си за туроператор, а клиентите им ще останат абсолютно незащитени. —воевременно алармирахме  омиси€та за финансов надзор за проверка, становище и указани€. ѕотърсихме об€снение и от министър јнгелкова по какви причини страната ни не е спазила ƒиректива 2015/2302 на ≈вропейски€ парламент. “ова е задължение на ресорното ни министерство. —читаме за наше право, като граждани на ≈— да алармираме за случващото се в Ѕългари€ ≈  и комисар€ по правосъдие и права на потребителите в най-кратък срок.

¬одене на хаотична политика с половинчати указани€ и противоречиви послани€ към потребителите.†Ћипса на €сна позици€ и законодателна инициатива, които са вече факт в останалите страни от общността Ц чрез постановлени€ на ћ— на ‘ранци€, »тали€, ƒани€, ѕортугали€, јвстри€ и др.†”казани€та на ≈вропейската комиси€ са еднозначни Ц вс€ка страна тр€бва да положи усили€ да запази съществуването на икономическите си структури и същевременно да защити и правата на потребителите.† ато отговор на това министър јнгелкова не даде никакви ефективни решени€ за спазване на указани€та на ≈  от 19.03 и 09.04.2020 г. за ползването на т.нар. ваучери, приложени в другите европейски страни, като срок на валидност, ликвидност и ресурсна обезпеченост, както и документална унификаци€.

Ќа извънредна сеси€ на правната комиси€ при обсъждане на промени в закона за извънредното положение министър јнгелкова не защити сектора за удължаване на срока за възстанов€ване на суми към потребителите, а предложи само 30 дни.†¬ повечето европейски страни тези срокове б€ха фиксирани от правителствата им в разумен диапазон от 12 до 18 месеца, за да може да се възроди секторът. ћинистерство на туризма не взе под внимание указани€та на ≈  по този въпрос, както и предложени€та от бранша. ѕри удължаване на срока ще се избегне финансовото натоварване на държавата за намиране на средства за погас€ване на тези задължени€. “ази м€рка може да спести милиони на държавата, да съхрани много фирми и да запази работни места. ¬ същото време сумите по предплатени резервации на хил€ди български граждани ще бъдат гарантирани.

ѕо инициатива на ≈  е стартиран широк диапазон от краткосрочни мерки, които вс€ка страна да адаптира към сво€та икономика с поредица от финансови инструменти:†данъчни облекчени€, субсидии за заплати и парични преводи на най-засегнатите, сред които е и сектор У“уризъм"; разшир€ване на осигур€ването за безработица и социално подпомагане; временно коригиране на кредитните гаранции и услови€та на заеми, които ще ползват страните членки. –есорните министри в –епублика Ѕългари€ предприеха конкретни мерки за спас€ване и подкрепа на поверените им сектори. ƒо момента ћинистерство на туризма не предлага спасителен план с целесъобразни мерки.

Ћипсва стратеги€ на ћинистерство на туризма в периода на извънредно положение и след него.†“уризмът е специфичен сектор и неговото възстанов€ване ще бъде много болезнено. —поред данни на ≈  браншът ще достигне предкризисните си нива след 2021 г. ƒългосрочното укрепване и развитие на сектора е от огромно значение и сега имаме възможност да планираме. «а целта е необходима по-гол€ма инициатива от страна на министерството при обсъждане и координиране на Ќационалната стратеги€ за устойчиво развитие на туризма с включване на малки€ и среден бизнес. «а жалост такава комуникаци€ не само липсва, а и се пренебрегва тенденциозно.

ќтсъства двустранна комуникаци€ на ресорни€ министър с бранша.†ƒосега разговори се вод€т селективно с малка част от представители на сектор У“уризъм". Ћипса на анализ относно предполагаемите загуби на хил€ди работни места и милиони левове, които ще понесат отрасълът и бюджетът. ќколо 380 000 българи вече повече от месец очакват спешни и категорични мерки как ще бъдат съхранени техните над 300 млн. лева за организирани пътувани€, предплатени към доставчиците.

 ъм всичко изложено досега, можем да добавим:

“ърпението, което браншът про€ви спр€мо министерството в кризата с “омас  ук през 2019 г.

Ќепрозрачност при разходваните милиони средства за реклама на Ѕългари€ в чужбина.

Ћипсата на познани€ и управленски решени€ по проблемите около въвеждането на Ќаредба Ќ-18.

ѕрехвърл€не на отговорността върху туроператорите и Ќѕќ-тата в бранша за провалените мерки в създаването на √аранционен фонд, съгласно ƒиректива 2015/2302 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 25 ноември 2015 г.

ѕо време на мандата си даде превес на ћќЌ пред ћ“ при изготв€нето на нормативната уредба за организирането на детски и ученически туристически пакети.

ћалкото доверие към министър јнгелкова бе загубено с медийните и из€ви, наричайки туроператорите "безотговорниУ, с което урони техни€ престиж пред многохил€дна аудитори€.

√-н Ѕорисов,

— оглед оцел€ването на икономически€ отрасъл У“уризъм" в неговата ц€лост, ¬и призоваваме да разпоредите оставката на министър јнгелкова.

Ќа бранша е необходим решителен министър с познани€ в областта, ценз, реален професионален опит и вол€ за работа.

ќт наша страна сме готови да излъчим професионалисти на вс€ко ниво от бранша, да сформираме работни групи и комисии, които да бъдат полезни за адекватни антикризисни мерки.

Ќе желаем Ѕългари€ да се окаже единствената страна в ≈вропейски€ съюз, ко€то с лека ръка е заличила ц€л един сектор от икономиката си. Ќека да бъдем заедно и да преминем през този труден момент чрез съвместна работа в информирана прозрачна среда и да дадем ЅЏƒ≈ў≈ «ј “”–»«ћј.

Ќасто€ваме час по-скоро министър јнгелкова да си подаде оставката.

¬сички Ќеправителствени организации включени в писмото са подкрепили нуждата от пром€на в ћинистерството на туризма, като са изложили отделно своите предложени€ и мотиви на представл€ваните от т€х организации".
ќще по темата: общо новини по темата: 7826
04.08.2021 »
04.08.2021 »
04.08.2021 »
04.08.2021 »
04.08.2021 »
04.08.2021 »
предишна страница [ 1/1305 ] следващата страница


«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
јз също подкреп€м за оставката, но не бива да се обиждат независимо кой по ред ще е за обсъждане с нецензурни думи.
0
 
 
—тига бе, гаджето си е твърда 3 по шестобалната система. Ќе го махайте ще ви докарат по-грозна. рЯШЖ
0
 
 
“€ тази дори не знае къде е и за какво да се бори... Ќе зна€ как са € избрали, но е с късата клечкарЯСА
 оментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« јвгуст 2021 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
јктуални теми
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в –усе и региона.
e-mail:
јнкета
ўе почивате ли идната зима?
ƒа, в Ѕългари€
ƒа, в чужбина
Ќе
Ќе съм решил/а още

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
ѕравила
–усенци във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Ruse24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Ruse24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: