Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало‘утболЅаскетбол¬олейболƒруги√алерииЋичности—татистики
—портните новини: ƒнес (0) | ¬чера (2)
ќфициално: ѕоискаха учебната година да завърши дистанционно!
јвтор: ≈кип Ruse24.bg 15:08 / 28.04.2020 оментари (52)299
© Plovdiv24.bg
ќфициална позици€ на синдикат "ќбразованиеУ към  “ "ѕодкрепаУ относно ситуаци€та в образователните институции в –епублика Ѕългари€:

—индикат "ќбразованиеУ към  “ "ѕодкрепаУ формира становище относно възстанов€ване на редовни€ учебен процес при отм€на на извънредното положение в –епублика Ѕългари€. ѕозици€та е изготвена въз основа на анкета с близо 20†000 участници и при проучване на мнението и становищата на стотиците регионални и общински структури на организаци€та.

 атегоричната позици€ на синдиката е, че всички образователни институции могат и тр€бва да завършат учебната година в режим на дистанционно обучение.

”чителите в "ѕодкрепаУ и нашите симпатизанти см€тат, че 12 клас могат и е разумно да завършат учебната година, без да влизат в училищата, като само при повеждането на матурите да присъстват физически. ”чебни€т материал за годината ще бъде взет до 13 май, което обезсмисл€ т€хното връщане в клас.

«абраната за писане на отсъстви€ се визира като основен пропуск в организирането на дистанционното обучение, като учители и директори предлагат да започнат да се пишат отсъстви€ за по-добра активност и мотиваци€ на учениците.

ћного от колегите веро€тно ще откажат да са квестори, тъй като са в рисковата група 55+ и предпочитат да бъдат предпазливи. “ова ще бъде проблем за образователните институции.

—пирането на транспортните връзки между малките населени места е пречка за вс€ко физическо присъствие на учители и ученици в образователни институции.

—ъщото е становището и на учители и директори, относно възстанов€ване на редовен учебен процес в 7 клас, като всички анкетирани са убедени, че този клас може да завърши в дистанционен режим.

"јко физически започне н€какъв учебен процес, се обезсмисл€ всичко, което направихме с общи усили€ всички. Ќ€ма логика при гол€м брой заболели да се възстанов€ва учебни€ процес.  ак ще се спазва дистанци€ в класните стаи при 25-35 ученици в паралелка?У, за€в€ват колеги от ћонтана.

"‘акт е двусменни€т режим в много училища, дел€щи една сграда, за които би означавало невъзможност да се осигури препоръчителната дистанци€ от 2 метра между чиновете, като в не€ да има не повече от 15 ученици и режимът да е на две смени. ¬ случа€ тр€бва да се организират 4 смени!?

«араз€ването, дори на един ученик и неговото карантиниране, би означавало да се карантинира ц€лото училище и всички учители, родители и техните семейства. “ова е абсурдно, според национални€ щабУ, казват учители и директори от ѕловдив.

јко дори един заразен ученик бъде поставен в кантина 20 дни, то всички останали ученици ще тр€бва да пропуснат Ќационалното външно оцен€ване и матурите.

Ќерешим проблем би бил, ако един учител тр€бва да съвмести редовен час в училище със 7 или 12 клас и дистанционен час, който провежда от сво€ дом.

—поред учители и директори от “ърговище: "ƒистанционното приключване на учебната година е единственото разумно решение! –азбира се, ако е в€рно твърдението на правителството, че здравето на хората е най-важно!У.

¬ъзстановеното на работа в детските градини също е определено като нецелесъобразно от организациите на учители и анкетирани:

"—читаме, че не е целесъобразно да бъде възстанов€вана дейността на детските градини до трайно стабилизиране на заболеваемостта на достатъчно ниски равнища.

¬ъзстанов€ването следва да бъде организирано при нови санитарни правила, задължително включващи намал€ване на децата в групите.

Ќачалото следва да бъде предхождано от създаване на организаци€ по конкретни препоръки на санитарно-епидемиологични специалисти за вс€ка детска градина.У Ц твърд€т учители от —офи€.

—индикат "ќбразованиеУ, като взе предвид мнението на всички от страната, предлага:”чениците от всички етапи, включително 7 и 12 клас да завършат в дистанционен режим.¬ъзстанов€ване на зан€ти€та в детските градини ще бъде внимателно премерено и ще се случи при гарантиране живота и здравето на учителите и децата в тези образователни институции.ѕреосмисл€не на позици€та на ћќЌ относно провеждане на Ќ¬ќ в 4 и 10 клас.
ќще по темата: общо новини по темата: 3689
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
предишна страница [ 1/615 ] следващата страница


«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
јми »...»злизайте ...и ...”мирайте !? “ака ли ? Ќеее, не така !!!
0
 
 
 ак да ходим на работа и да си плащаме сметките, н€кой хора н€мат баби да помагат. ѕлатени€т отпуск свършва и какво ѕ–ј¬»ћ???
0
 
 
¬ъзстанов€вайте нормални€ ритъм на живот. ¬ируси има, имало е и ще има. ”ж сме 21 век а се скрихме от едно вирусче. ƒо къде ни докара напредналата медицина. —лънце, въздух, спорт, планина всичко това засилва имунитета. —тоенето в къщи е много по-вредно. Ќе може вечно да сте затворени все н€кога ще излезете навън. «атова колкото по-скоро по-добре.
0
 
 
Ќа когото му се учи, учи при вс€какви услови€.ћързеливите и 100 учител€ да ги учат все та€.Ќе е ли пос€то зрънцето и да го поливаш (да му наливаш) полза н€ма.
+2
 
 
“ва с дистанционното обучените (по-скоро самообучение) е абсурден начин за отбиване на номера
+2
 
 
—ептември Ќай-веро€тно вируса още ще си е тук. » тогава пак дистанционно. «имата пак.. ƒо другото лете викам аз. Ѕоже... Ќа вас ви тр€бва и един √оворител вс€ка сутрин да успоко€ва всички с лабилна психика.
+2
 
 
—ледващи€т етап на съществуващото в момента безумие е да продължат да учат дистанционно и догодина, и по-догодина и т.н.....» не, н€ма да са здрави децата, като твърд€т много майки, ще се разбол€ват при първи€ по-тесен контакт с хората, не от горгона-вирус, но от вс€какъв друг вирус, бацил и т.н....»наче мен ме устройва дистанционното образование.“ук-там има кусури, ама общо взето е кеф
+1
 
 
“о е така, ама този вирус н€ма да изчезне от само себе си. —ега поради жегите ще поотшуми л€тото и наесен ... като се започне наново с повече болни, пък и другите грипове и вируси като ни натиснат следващата зима. јх, мале, тогава какво ще стане, когато ц€ла зима децата ще тр€бва да сто€т вкъщи.  акво ще стане тогава, и какъв беше проблемът да поучат малко л€тото, докато поне останалите грипове и настинки се на причина за продължаващите по месец грипни ваканции. » изобщо втори€ срок какво точно учиха, като реално от нова година са все във ваканции?
 оментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.