Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
Проф. Константинов: В Бъл­га­рия от коронавирус ще ум­рат мак­си­мум 400
Автор: Екип Ruse24.bg 14:10 / 02.07.2020Коментари (3)552
©
Ма­те­ма­ти­чес­ки­ят мо­дел каз­ва, че в Бъл­га­рия от COVID-19 ще ум­рат мак­си­мум 400 ду­ши до края на пан­де­ми­я­та. Об­що за Ев­ро­па со­чи, че ще ум­рат око­ло 250 000 ду­ши. Това каза математикът проф. Михаил Константинов пред "Стандарт“.

Вие зна­е­те, че у нас по­чи­на­ли­те са око­ло 200, то­ест на­по­ло­ви­на. Аз ис­кре­но се на­дя­вам да не стиг­нем та­зи гор­на гра­ни­ца от 400 ду­ши. Да се на­дя­ва­ме, че те ще бъ­дат по-мал­ко. Но на­ли зна­е­те – прин­ци­път е "Да пра­вим как­во­то тряб­ва, а да ста­ва как­во­то ще“, допълва професорът.

Да­ли ще има вто­ра вълна и кол­ко ще е сил­на, е труд­но да се ка­же. Мо­жем са­мо да пра­вим ис­то­ри­чес­ки ана­ло­гии. Ис­пан­ски­ят грип, кой­то уд­ря Ев­ро­па през 1918 до 1920 г., е бил на три въл­ни. Вся­ка ед­на е би­ла по-сла­ба от пре­диш­на­та, но въп­ре­ки то­ва три­те об­що са от­нес­ли меж­ду 30 и 50 ми­ли­о­на жи­во­та, то­ест то­ва е би­ла ед­на мно­го теж­ка пан­де­мия. Тя меж­ду дру­го­то се об­яс­ня­ва с то­ва, че нас­тъп­ва вед­на­га след Пър­ва­та све­тов­на вой­на, ко­га­то на­се­ле­ни­е­то е с ох­ла­бе­ни си­ли, хо­ра­та бук­вал­но гла­ду­ват, ме­ди­цин­ска­та сис­те­ма е сри­на­та и за­то­ва по­ра­же­ни­я­та са тол­ко­ва теж­ки.

В то­зи сми­съл, тъй ка­то си­ту­а­ци­я­та не е съ­ща­та, ве­ро­ят­но за­то­ва в Ев­ро­па ня­ма вто­ра въл­на. То­ва, ко­е­то се наб­лю­да­ва, е, че неп­ре­къс­на­то рас­те бро­ят на за­ра­зе­ни­те, но ряз­ко е на­ма­лял бро­ят на по­чи­на­ли­те“, коментира още проф. Константинов.

И допълва, че теорията, която му харесва, е, че ви­ру­сът ста­ва по-то­ле­ран­тен към хо­ра­та – то­ест обек­ти­те, ко­и­то оби­та­ва.

"Ако пред­по­ло­жим, че има ня­как­ва аб­страк­тна цел на ви­рус­на­та по­пу­ла­ция, то­ва е да оце­ля­ва. Ако тя из­бие всич­ки гос­топ­ри­ем­ни­ци, ня­ма как да про­съ­щес­тву­ва. Сле­до­ва­тел­но, за да се раз­прос­тра­ня­ва по­ве­че, за­поч­ва да ста­ва по-мал­ко смър­то­но­сен. В Бъл­га­рия съ­що има та­ка­ва тен­ден­ция – въп­ре­ки уве­ли­ча­ва­не­то на но­во­за­ра­зе­ни­те бро­ят на смър­тни­те слу­чаи е ог­ра­ни­чен и спо­ред мен ще на­ма­ля­ва. Но, виж­те, то­ва са пред­по­ло­же­ния, ко­и­то за­ви­сят от дру­ги хи­по­те­зи и не е яс­но коя от тях ще бъ­де в си­ла. Яс­но е, че тряб­ва да спаз­ва­ме мер­ки­те, да свик­нем да жи­ве­ем с ви­ру­са, как­то каз­ват спе­ци­а­лис­ти­те, и да ви­дим как­во ще ста­не. Аз бих го на­ре­къл "Бо­жа ра­бо­та!“.
Още по темата: общо новини по темата: 4142
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020